– Widz nie przychodzi do teatru? Teatr przychodzi do widza!