– Proszę pamiętać, że pierwsza odpowiedź się liczy.