– Po opublikowaniu ostatnich danych giełdowych pańskie ciśnienie wyraźnie się poprawiło.